ζημιόω


ζημιόω
наказываю; причиняю убыток; - ζημιόομαι

Ancient Greek-Russian simple. 2014.

Смотреть что такое "ζημιόω" в других словарях:

 • ζημιῶτε — ζημιόω cause loss pres imperat act 2nd pl (doric aeolic) ζημιόω cause loss pres subj act 2nd pl ζημιόω cause loss pres ind act 2nd pl (doric aeolic) ζημιόω cause loss imperf ind act 2nd pl (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ζημιοῖ — ζημιόω cause loss pres ind mp 2nd sg ζημιόω cause loss pres opt act 3rd sg ζημιόω cause loss pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ζημιοῖς — ζημιόω cause loss pres opt act 2nd sg ζημιόω cause loss pres subj act 2nd sg ζημιόω cause loss pres ind act 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ζημιοῦν — ζημιόω cause loss pres part act masc voc sg ζημιόω cause loss pres part act neut nom/voc/acc sg ζημιόω cause loss pres inf act (epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ζημιοῦτε — ζημιόω cause loss pres imperat act 2nd pl ζημιόω cause loss pres ind act 2nd pl ζημιόω cause loss imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ζημιώσουσι — ζημιόω cause loss aor subj act 3rd pl (epic) ζημιόω cause loss fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ζημιόω cause loss fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ζημιώσουσιν — ζημιόω cause loss aor subj act 3rd pl (epic) ζημιόω cause loss fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ζημιόω cause loss fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ζημιώσω — ζημιόω cause loss aor subj act 1st sg ζημιόω cause loss fut ind act 1st sg ζημιόω cause loss aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐζημιώμεθα — ζημιόω cause loss imperf ind mp 1st pl (doric aeolic) ζημιόω cause loss plup ind mp 1st pl ζημιόω cause loss perf ind mp 1st pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐζημίωσθε — ζημιόω cause loss plup ind mp 2nd pl ζημιόω cause loss perf imperat mp 2nd pl ζημιόω cause loss perf ind mp 2nd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ζημιουμένων — ζημιόω cause loss pres part mp fem gen pl ζημιόω cause loss pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)